Oferujemy

 • zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat zgodne z wymogami podstawy progarmowej wychowania przedszkolnego
 • zajęcia w grupie "0" 
 • całodzienną opiekę pedagogiczną (w godzinach 7:00 - 17:00)
 • 3 nielimitowane posiłki przygotowane w kuchni restauracji Alicja
 • bogate zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze
 • zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 • codzienną gimnastykę ogólnorozwojową
 • codzienne zajęcia plastyczno-techniczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu
 • zabawy w przedszkolnym placu zabaw
 • diagnozę logopedyczną
 • obserwację psychologa
 • ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • zajęcia z języka angielskiego

Ponadto w przedszkolu organizowane są różnego rodzaju atrakcje:

 • przedstawienia teatralne, wokalne
 • festyny rodzinne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • uroczystości okolicznościowe
 • wycieczki
 • konkursy przedszkolne