Bajkowe Przedszkole  jest wspaniałym miejscem dla rozwoju każdego dziecka. Niepubliczne Bajkowe Przedszkole otwarte jest cały rok i posiada bogatą ofertę zajęć dydaktyczno- wychowawczych, m.in.:

 • Realizujemy program edukacyjny z listy MEN dla dzieci od 2,5 do 6r.ż
 • Zapewniamy całodzienną opiekę pedagogiczną
 • Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia (śniadanie, obiad składający się z dwóch dań i podwieczorek)
 • Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez kwalifikowanego nauczyciela języka angielskiego
 • Prowadzimy zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • Ciekawe zajęcia konstrukcyjne
 • Zajęcia ogólnorozwojowe w specjalnie przygotowanej sali gimnastycznej 
 • Prowadzimy zajęcia plastyczno-techniczne każdego dnia
 • Posiadamy własny plac zabaw
 • Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Ponadto w przedszkolu organizowane są różnego rodzaju atrakcje:

 • przedstawienia teatralne, wokalne
 • festyny rodzinne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • uroczystości okolicznościowe
 • wycieczki
 • konkursy przedszkolne