Zmiana opłaty za przedszkole!

Opłata za przedszkole od stycznia będzie wynosiła 300zł. Płatne do ostatniego dnia poprzedzającego opłacany miesiąc. Wpłat można dokonywać w sekretariacie przedszkola lub na konto bankowe: alior bank nr 52 2490 0005 0000 4530 5136 3459