Regulamin, procedury w trakcie trwania pandemii Covid-19

Drodzy Rodzice,

W związku z pandemią koronawirusa informujemy, że nasza placówka funkcjonuje zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie wytycznych GIS.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami. Podpisane oświadczenia należy dostarczyć  w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Regulamin pdf

Procedury pdf

oświadczenia dla rodzica pdf

Bajkowe przedszkole - wiadomości

wiadomości