Opłaty w roku przedszkolnym 2020/2021

260zł- opłata stała (niepodlegająca zwrotowi)

11zł/dzień- opłata za wyżywienie (podlegająca zwrotowi w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu.